«آیا استان بوشهر به جایگاه خود رسیده است؟ هرگز! انتظار می رفت با فرصت های مناسب شاهد پیشرفت همه جانبه در بوشهر باشیم ولی نبوده ایم و باز هم بوشهر همان بوشهری است که در دفاع مقدس بود، همانگونه مانده است.من نمی خواهم از کارهایی که در سال های گذشته شده است فهرست بدهم. نمی گویم چه کارهایی باید می شد و نشده است.»

بخشی از اظهارات آقای خاتمی در مسجد جامع عطار بوشهر

گفته می شود آقای خاتمی بعد از این اظهارات با انتقاد برخی از نزدیکان خود روبرو شد که می گفتند؛ شما بی آن که متوجه باشید دوران 8 ساله اصلاحات و ریاست جمهوری خودتان را زیر سوال بردید زیرا اعلام کردید که از دوران دفاع مقدس تاکنون برای بوشهر هیچ کاری نشده است این سخن شما یعنی اینکه در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خودتان هم برای مردم بوشهر هیچ قدمی برنداشته اید. این عده از اطرافیان خاتمی که او را در سفر به بوشهر همراهی می کردند به وی توصیه کردند در سفرهای دیگر فقط دوران 3 ساله دولت نهم را زیر سوال ببرد!

گفتنی است که خاتمی و اطرافیانش در حالی برای کسب قدرت دست به سیاه نمایی علیه دولت نهم می زنند که پی در پی دست به مظلوم نمایی زده و ادعای تخریب اصلاحات از سوی اصولگرایان را دارند!

منبع : rajanews.com

شما چی؟ تا حالا خودتونو زیر سوال بردین؟؟


دسته ها :
سه شنبه بیستم 12 1387
X