خاخام های یهودی ضد صهیونیسم و مخالف اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اسرائیل، پوشیدن لباس ارتش رژیم صهیونیستی را شرعا حرام اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه واکیت ترکیه با درج این خبر نوشت خاخام های یهودیان نتوری کارتا که به مخالفت با فلسفه صهیونیسم و اشغال سرزمین فلسطین توسط این رژیم معروف هستند، طی فتوایی از پیروان خود دعوت کردند اونیفورم ها و سایر نمادهای نیروهای پلیس و سربازان ارتش این رژیم را نپوشند. خاخام های یهودی با تاکید بر حرام بودن پوشیدن این گونه لباس های متعلق به رژیم صهیونیستی از لحاظ شرعی، این مطلب را با انتشار بروشورهای متعدد به اطلاع پیروان خود رساندند.

در سرزمین‌های اشغالی بیش از پانصد خانوار یهودی نتوری کارتا زندگی می کنند. این جماعت با رد رژیمی به نام اسرائیل در انتخابات برگزار شده در سرزمین های اشغالی نیز شرکت نکرده و از اعزام فرزندان خود به مدارس دولتی و خدمت در ارتش صهیونیستی نیز خودداری می‌کنند.

  منبع : rajanews.com


دسته ها :
جمعه بیست و سوم 12 1387
X