مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از برنامه پرداخت چک پول 50 هزار تومانی این بانک از طریق دستگاههای خودپرداز بانکی خبر داد و گفت: هم اکنون برخی از بانکهای خصوصی این کار را آغاز کرده اند.

مهران شریفی در گفتگو با مهر افزود: بانک مرکزی دستور پرداخت چک پولهای 50 هزار تومانی این بانک از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) را صادر کرده است.

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: بر اساس دستور بانک مرکزی، بانکها با هماهنگی اداره نشر اسکناس بانک مرکزی نسبت به ارائه چک پول از طریق این دستگاهها اقدام می کنند.

وی افزود: بانکها می توانند یکی از 4 کاست دستگاههای خودپرداز خود را به چک پول 50 هزار تومانی اختصاص دهند.

شریفی با تاکید بر اینکه این اقدام به منظور رفاه حال مردم انجام می شود، گفت: بانکها می توانند بخشی از چک پولهایی که از بانک مرکزی می گیرند را در دستگاه های خودپرداز قرار دهند.

نقل از رجانیوز 


دسته ها : ایران عزیز ما
دوشنبه دوم 10 1387
X