روزگاری این وبلاگ یکی از فعالترین وبلاگها بود تا اینکه به خاطر یکی از دوستان از کار افتاد.

ولی اکنون دوباره شروع به کار کرده آن هم به روال گذشته و فقط و فقط به خاطر همونی که به خاطرش بسته شد.

 

سه شنبه ششم 12 1387
X